Jag har dålig mottagning/saknar mottagning.

Kontrollera först och främst driftinformation och täckning för platsen du befinner dig på. Ska du ha mottagning enligt denna information, starta om telefonen och gå in på inställningar för att söka manuellt efter nät.

Prova SIM-kortet i en annan telefon för att utesluta fel på telefonen. Dålig inomhustäckning kan bero på byggnaden. Tjocka väggar och fönster med solfilter försämrar täckningen, och det är möjligt att du har bättre täckning utomhus på samma plats. Har du fortfarande problem? Kontakta kundservice.