Hur lång bindnings- resp.uppsägningstid har jag?

Bindningstiden är 0-24 månader beroende på vilket avtal som tecknats. Därefter fortlöper abonnemanget med en månads uppsägningstid. Du kan se dina avtalsvillkor på Mitt Bredband2.