Hur flyttar jag med min telefoni?

Anmäl flytten på Mitt Bredband2, minst 3 veckor innan du vill flytta abonnemanget. Att flytta ett fast telefonabonnemang kostar 550 kr. Ange fullständig adress till din nya bostad när du anmäler flytten. Uppge även eventuell våning samt lägenhetsnummer. Vi behöver också veta vilket fasta telefonnummer som fanns inkopplat på den nya bostaden senast. Informationen kan du få av eventuell hyresvärd. Saknar du denna information kan flytten ändå genomföras, men ta längre tid.

Kontrollera att det finns kopparkablar dragna till den nya bostaden, samt om det finns ett förstajack installerat. Saknas det, informera oss så kan en tekniker installera ett förstajack i din nya bostad. Flyttar du till ett nytt riktnummerområde kommer du att få ett nytt telefonnummer.

Om du har bredband via telejacket (ADSL) på det telefonnummer som du vill flytta rekommenderar vi dig att anmäla flytt av båda tjänsterna redan 4-5 veckor innan flytt.