Hur vet jag vilka minutpriser som gäller för mig?

Det är abonnemangets prislista som styr minutpriserna, på Mitt Bredband2 och på fakturorna syns vilken prislista du har. På hemsidan finns aktuella prislistor under respektive produkt, i det fall du har en prislista som vi inte längre säljer på vår hemsida är du välkommen att kontakta kundservice för en kopia på din prislista.