Varför är min första faktura högre än min fasta månadsavgift?

Den första fakturan du får från oss kan komma att innehålla kostnader för en period som är längre än en månad. Detta kan ha flera anledningar:

• Du aktiverade ditt abonnemang inom en redan påbörjad faktureringsmånad.

• Startavgifter, fasta avgifter och eventuella tilläggstjänster faktureras en månad i förväg.

• Du har eller har haft ett kampanjavdrag på din tjänst.

Vi rekommenderar dig därför alltid att läsa sidan två, Sammandrag, på din faktura noggrant för att få en tydlig överblick över hur många dagar och vilka avgifter som avses. Läs mer om hur vår faktura är uppbyggd i vår fakturaguide.