Kan jag få en avbetalningsplan eller skjuta upp min faktura?

Ansökan om avbetalningsplan görs via kundservice. Lägga anstånd på faktura kan du göra via Mitt Bredband2. Tänk på att ansökan om både avbetalningsplan och anstånd måste göras innan fakturan förfallit.