Vad händer om strömmen går?

Ett strömavbrott innebär också avbrott i bredbandstelefoni. Bredbandsmodemet och telefoniadaptern kan få ström under ett kortare strömavbrott med hjälp av en batteribackup. När strömmen har kommit tillbaka brukar det hjälpa att starta om din telefoniadapter genom att dra ur strömkabeln och sätta i den igen.

Fungerar telefonin inte trots det? Använd felsökningsverktyget på Mitt Bredband2 för vidare felsökning.